ภาษา Togoy

ชื่อภาษา: Togoy
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1914
ชื่อภาษา ISO: Togoyo [tgy]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Togoy

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08221).

ชื่ออื่นสำหรับ Togoy

Tegeli Kingdom
Togoyo

พื้นที่ใช้ภาษา Togoy

Sudan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Togoy

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Togoy.