ภาษา Jordanian Sign Language

ชื่อภาษา: Jordanian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19079
ชื่อภาษา ISO: Jordanian Sign Language [jos]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jordanian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Jordanian Sign Language - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Lebanese Sign Language - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Jordanian Sign Language

Jordan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Jordanian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Jordanian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Jordanian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.