ภาษา Jamaican Country Sign Language

ชื่อภาษา: Jamaican Country Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19076
ชื่อภาษา ISO: Jamaican Country Sign Language [jcs]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jamaican Country Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Jamaican Country Sign Language

Jamaica

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Jamaican Country Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Jamaican Country Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Jamaican Country Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.