ภาษา Indonesian Sign Language

ชื่อภาษา: Indonesian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19066
ชื่อภาษา ISO: Indonesian Sign Language [inl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Indonesian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Indonesian Sign Language

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Indonesian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Indonesian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Indonesian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.

จำนวนประชากร: 8,000