ภาษา Hawai'i Sign Language (HSL)

ชื่อภาษา: Hawai'i Sign Language (HSL)
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19056
ชื่อภาษา ISO: Hawai'i Pidgin Sign Language [hps]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hawai'i Sign Language (HSL)

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Hawai'i Sign Language (HSL)

United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hawai'i Sign Language (HSL)

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Hawai'i Sign Language (HSL).

ข้อมูลเกี่ยวกับ Hawai'i Sign Language (HSL)

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.