ภาษา Greek, Ancient

ชื่อภาษา: Greek, Ancient
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19035
ชื่อภาษา ISO: Ancient Greek (to 1453) [grc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Greek, Ancient

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Greek, Ancient - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Greek, Ancient

Greece

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Greek, Ancient

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Greek, Ancient.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Greek, Ancient

ข้อมูลอื่นๆ: Extinct.