ภาษา Salvadoran Sign Language

ชื่อภาษา: Salvadoran Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19016
ชื่อภาษา ISO: Salvadoran Sign Language [esn]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Salvadoran Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Salvadoran Sign Language

El Salvador

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Salvadoran Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Salvadoran Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Salvadoran Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.