ภาษา Danish Sign Language

ชื่อภาษา: Danish Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19012
ชื่อภาษา ISO: Danish Sign Language [dsl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Danish Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Danish Sign Language

Denmark

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Danish Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Danish Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Danish Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.

จำนวนประชากร: 5,350