ภาษา Catalonian Sign Language

ชื่อภาษา: Catalonian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18992
ชื่อภาษา ISO: Catalan Sign Language [csc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Catalonian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Catalan Sign Language (2015 PROEL de España) - (Bible.is)

ชื่ออื่นสำหรับ Catalonian Sign Language

Catalan Sign Language
Llengua de Signes Catalana
LSC

พื้นที่ใช้ภาษา Catalonian Sign Language

Spain

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Catalonian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Catalonian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Catalonian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.