ภาษา British Sign Language

ชื่อภาษา: British Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18954
ชื่อภาษา ISO: British Sign Language [bfi]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา British Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา British Sign Language

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา British Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา British Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ British Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.