ภาษา Australian Aborigines Sign Language

ชื่อภาษา: Australian Aborigines Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18941
ชื่อภาษา ISO: Australian Aborigines Sign Language [asw]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Australian Aborigines Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Australian Aborigines Sign Language

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Australian Aborigines Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Australian Aborigines Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Australian Aborigines Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.