ภาษา Algerian Sign Language

ชื่อภาษา: Algerian Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18939
ชื่อภาษา ISO: Algerian Sign Language [asp]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Algerian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Algerian Sign Language

Algeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Algerian Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Algerian Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Algerian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.