ภาษา Koli, Kachi

ชื่อภาษา: Koli, Kachi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18791
รหัสสำเนียงของ ROD: 18791
ชื่อภาษา ISO: Kachi Koli [gjk]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koli, Kachi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Koli, Kachi

Bajania
Kachi
Kachi Gujarati
Katchi
Kohli
Kolhi
Koli
Kori
Kuchi
Kuchikoli
Vagari
Vagaria
Vaghri
कोली, कची

พื้นที่ใช้ภาษา Koli, Kachi

India
Malawi
Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Koli, Kachi

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Koli, Kachi.

Bajania
Gujarati Katchi Kohli
Gujarati: Koli
Koli, Kachi: Kachi
Koli, Kachi: Kachi Bhil
Koli, Kachi: Katai Meghwar
Koli, Kachi: Rabari
Koli, Kachi: Zalavaria Koli
Vagari

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ