ภาษา Zoque de Ayapanec

ชื่อภาษา: Zoque de Ayapanec
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18729
ชื่อภาษา ISO: Tabasco Zoque [zoq]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zoque de Ayapanec

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Zoque de Ayapanec

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zoque de Ayapanec

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zoque de Ayapanec.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zoque de Ayapanec

ข้อมูลอื่นๆ: Nearly Extinct.

จำนวนประชากร: 40