บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

ภาษา Teochew - บันทึกเสียงเรื่องราวในพระคัมภีร์และบทเรียน

ชื่อภาษา:Teochew
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น:#186
ชื่อภาษา ISO:Min Nan Chinese [nan]

ตัวอย่างภาษา Teochew

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Teochew

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ดาวน์โหลด Words of Life 2 MP3 ในภาษา TeochewWords of Life 2 (C18871) - บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน.

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour in Hokkien - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus - Feature Film in Amoy - (Jesus Film Media)
Jesus - Feature Film in Hainanese - (Jesus Film Media)
Jesus - Feature Film in Teochew - (Jesus Film Media)
Jesus Film in Amoy - (The Jesus Film Project)
Jesus Film in Chinese, Min Nan - (The Jesus Film Project)
Jesus Film in Hainanese - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story Audiodrama in Amoy - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story Audiodrama in Hainanese - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story Audiodrama in Teochew - (The Jesus Film Project)
The New Testament in Chinese, Min Nan (Hokkien) - Hong Kong Bible Society - (Talking Bibles)
The New Testament in Chinese, Min Nan (Teochew) - (Talking Bibles)
The New Testament in Taiwanese (Min Nan) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Teochew

Chao Chow
Chinese, Min Nan: Chao-Shan
Chinese, Min Nan: Teochew
Swatow
潮州話/潮汕話
潮州话/潮汕话

พื้นที่ใช้ภาษา Teochew

Australia
Brunei
China
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Teochew

มี 11 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Teochew.

Amoy
Chinese: Kienyang
Chinese, Min Nan: Fukienese
Chinese, Min Nan: Leizhou
Chinese, Min Nan: Longdu
Chinese, Min Nan: Shantou
Chinese, Min Nan: Zhenan Min
Chinese: Sankiang
Hainanese
Hokkien
Taiwanese

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ