ภาษา Lolopo: Nanhua

ชื่อภาษา: Lolopo: Nanhua
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18556
ชื่อภาษา ISO: Lolopo [ycl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lolopo: Nanhua

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - ELO - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Lolopo: Nanhua

Nanhua Lolopho

พื้นที่ใช้ภาษา Lolopo: Nanhua

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lolopo: Nanhua

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Lolopo: Nanhua.

Baiyi: Hezhang
Baiyi: Hezhang xian
Hua Gong Ji Yi
Yi: Gaoshan

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ