ภาษา Lipo: Dayao Yi

ชื่อภาษา: Lipo: Dayao Yi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18555
รหัสสำเนียงของ ROD: 18555
ชื่อภาษา ISO: Lipo [lpo]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lipo: Dayao Yi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Lipo, Eastern - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Lipo: Dayao Yi

Dayao
Dayao Li
Dayao Lipo
Western Lipo

พื้นที่ใช้ภาษา Lipo: Dayao Yi

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lipo: Dayao Yi

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Lipo: Dayao Yi.

Lipo
Lipo: Tuanjie

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ