ภาษา Amoy

ชื่อภาษา: Amoy
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 185
รหัสสำเนียงของ ROD: 00185
ชื่อภาษา ISO: Min Nan Chinese [nan]

ตัวอย่างภาษา Amoy

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Amoy

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Hokkien - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Chinese, Hokkien Amoy - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Hainanese - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Teochew - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Amoy - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Hainanese - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Teochew - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chinese, Min Nan (Hokkien) - Hong Kong Bible Society - (Talking Bibles)
The New Testament - Chinese, Min Nan (Teochew) - (Talking Bibles)
The New Testament - Taiwanese (Min Nan) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Amoy

Fukien
Min Nam
Minnan
Min Nan
Southern Min
Xiamen
廈門話
汉, 闽南
漢, 閩南

พื้นที่ใช้ภาษา Amoy

Brunei
China
Indonesia
Malaysia
Singapore
Taiwan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Amoy

มี 12 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Amoy.

จีน, มินนาน: ซัวเถา
จีนไหหนาน
จีนแต้จิ๋ว
Chinese: Kienyang
Chinese, Min Nan: Fukienese
Chinese, Min Nan: Leizhou
Chinese, Min Nan: Longdu
Chinese, Min Nan: Zhenan Min
Chinese: Sankiang
Li: Hainan Baotingxian
Li: Sanya Hongqi
Taiwanese

ข้อมูลเกี่ยวกับ Amoy

ข้อมูลอื่นๆ: Zhenan Min. Xiamen has subdialects Amoy, Fujian (Fukien, Hokkian, Taiwanese). Amoy is the prestige dialect. Amoy and Taiwanese are easily intelligible to each other.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ