ภาษา Amoy

ชื่อภาษา: Amoy
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 185
รหัสสำเนียงของ ROD: 00185
ชื่อภาษา ISO: Min Nan Chinese [nan]

ตัวอย่างภาษา Amoy

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Amoy

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Becoming a Friend of God (in Li: Sanya Hongqi)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 1'. (A29320).

ข่าวประเสริฐ (in Li: Sanya Hongqi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32260).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in 台文 [Taiwanese])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Amoy) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72950).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in 台文 [Taiwanese])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Amoy) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72960).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in 台文 [Taiwanese])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Amoy) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72970).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in 台文 [Taiwanese])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Amoy) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72980).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in Hainanese)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Amoy) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (C30741).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in Hainanese)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Amoy) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (C30750).

พระคำแห่งชีวิต (in Li: Hainan Baotingxian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C28331).

พระคำแห่งชีวิต (in 台文 [Taiwanese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03030).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Hainanese)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03600).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Teochew)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18871).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Hainanese)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A18870).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Li: Sanya Hongqi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Amoy) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29431).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Hokkien - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Chinese, Hokkien Amoy - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Hainanese - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Teochew - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Amoy - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Hainanese - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Teochew - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chinese, Min Nan (Hokkien) - Hong Kong Bible Society - (Talking Bibles)
The New Testament - Chinese, Min Nan (Teochew) - (Talking Bibles)
The New Testament - Taiwanese (Min Nan) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Amoy

Fukien
Min Nam
Minnan
Min Nan
Min Nan Chinese
Southern Min
Xiamen
廈門話
汉, 闽南
漢, 閩南

พื้นที่ใช้ภาษา Amoy

Brunei
China
Indonesia
Malaysia
Singapore
Taiwan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Amoy

มี 12 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Amoy.

จีน, มินนาน: ซัวเถา
จีนไหหนาน
จีนแต้จิ๋ว
Chinese: Kienyang
Chinese, Min Nan: Fukienese
Chinese, Min Nan: Leizhou
Chinese, Min Nan: Longdu
Chinese, Min Nan: Zhenan Min
Chinese: Sankiang
Li: Hainan Baotingxian
Li: Sanya Hongqi
Taiwanese

ข้อมูลเกี่ยวกับ Amoy

ข้อมูลอื่นๆ: Zhenan Min. Xiamen has subdialects Amoy, Fujian (Fukien, Hokkian, Taiwanese). Amoy is the prestige dialect. Amoy and Taiwanese are easily intelligible to each other.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ