ภาษา Yaminahua: Chitonahua

ชื่อภาษา: Yaminahua: Chitonahua
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18449
ชื่อภาษา ISO: Yaminahua [yaa]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yaminahua: Chitonahua

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Yaminahua - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Yaminahua - (Scripture Earth)
The New Testament - Yaminahua - 2003 La Liga Bíblica - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Yaminahua: Chitonahua

Chitonahua
Foredafa
Horudahua
Horunahua
Moronahua
Morunahua
Shintonaua

พื้นที่ใช้ภาษา Yaminahua: Chitonahua

Peru

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yaminahua: Chitonahua

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Yaminahua: Chitonahua.

Yaminahua: Bolivia
Yaminahua: Mastanahua
Yaminawa

People Groups who speak Yaminahua: Chitonahua

Yaminahua, Chitonajuas;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ