ภาษา !Xoo: Ng|u||en

ชื่อภาษา: !Xoo: Ng|u||en
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18366
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: !Xóõ [nmn]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา !Xoo: Ng|u||en

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ !Xoo: Ng|u||en

Ng/u/ei
Ng/u//en
/Nu//en
Nu//en
//U//en
/U//en
!Xóõ: Ng|u||en

พื้นที่ใช้ภาษา !Xoo: Ng|u||en

Botswana

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา !Xoo: Ng|u||en

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา !Xoo: Ng|u||en.

!Xoo
!Xoo: Auni
!Xoo: Kakia
!Xoo: Ki|hazi
!Xoo: !kwi
!Xoo: Ng|u|en
!Xoo: Nusan
!Xoo: Xatia

ข้อมูลเกี่ยวกับ !Xoo: Ng|u||en

จำนวนประชากร: 3,200

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ