ภาษา Xhosa: Mpondo

ชื่อภาษา: Xhosa: Mpondo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18351
รหัสสำเนียงของ ROD: 18351
ชื่อภาษา ISO: Xhosa [xho]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Xhosa: Mpondo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Xhosa - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Xhosa - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Xhosa: Mpondo

Mpondo

พื้นที่ใช้ภาษา Xhosa: Mpondo

South Africa

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Xhosa: Mpondo

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Xhosa: Mpondo.

Xhosa
Xhosa: Bomwana
Xhosa: Gaika
Xhosa: Gealeka
Xhosa: Mpondomse
Xhosa: Ndlambe
Xhosa: Thembu
Xhosa: Xesibe

ข้อมูลเกี่ยวกับ Xhosa: Mpondo

ข้อมูลอื่นๆ: IT is based on the Xhosa variant in the old Ciskei around King Williams Town and quite far from Mpondoland. The lilnguist is open for an oral Bible storytelling project in Mpondo. From Sebastian

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ