ภาษา Xhosa: Mpondo

ชื่อภาษา: Xhosa: Mpondo
ชื่อภาษา ISO: Xhosa [xho]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18351
Language Scope: Unknown
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 18351

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Xhosa: Mpondo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A15611).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-32 (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-32 MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61039).

ชีวิตของพระคริสต์ 33-60 (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 33-60 MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61040).

ชีวิตของพระคริสต์ 69-96 (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 69-96 MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61041).

ชีวิตของพระคริสต์ 97-120 (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 97-120 MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61042).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73250).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in isiXhosa [Xhosa])

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73260).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in isiXhosa [Xhosa])

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C73270).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73280).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in isiXhosa [Xhosa])

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73290).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73300).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82251).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in isiXhosa [Xhosa])

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73320).

เพลง by Newborn Gospel Choir w/ Sesotho (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด เพลง by Newborn Gospel Choir w/ Sesotho MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Includes 4 songs in Sesotho. (A82273).

พระคำแห่งชีวิต (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01881).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in isiXhosa [Xhosa])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Xhosa: Mpondo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15231).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Xhosa - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Xhosa - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Xhosa: Mpondo

Mpondo

พื้นที่ใช้ภาษา Xhosa: Mpondo

South Africa

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Xhosa: Mpondo

People Groups who speak Xhosa: Mpondo

Xhosa; Xhosa-Tembu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Xhosa: Mpondo

ข้อมูลอื่นๆ: IT is based on the Xhosa variant in the old Ciskei around King Williams Town and quite far from Mpondoland. The lilnguist is open for an oral Bible storytelling project in Mpondo. From Sebastian

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ