ภาษา Wolof: Lebou

ชื่อภาษา: Wolof: Lebou
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18326
รหัสสำเนียงของ ROD: 18326
ชื่อภาษา ISO: Wolof [wol]

ตัวอย่างภาษา Wolof: Lebou

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wolof: Lebou

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Wolof: Lebou) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37813).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Wolof: Lebou ผสมบ้าง

A37811 ข่าวประเสริฐ ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Wolof: Lebou (in Wolof [Wolof: Dyolof])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Story Audio - Wolof - (God's Story)
Jesus Film Project films - Wolof - (The Jesus Film Project)
Resources - Wolof from 'Welcome Africans' - (Welcome Africans / Bienvue Africains)
The Jesus Story (audiodrama) - Wolof - (The Jesus Film Project)
The Scales of God - Senegal Wolof (film) - (Create International)
The Way of Righteousness - Wolof (Senegal) - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Lebou

Lebou
Lebu

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Lebou

Mauritania
Senegal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wolof: Lebou

มี 6 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Wolof: Lebou.

Wolof
Wolof: Baol
Wolof: Cayor
Wolof: Dyolof
Wolof: Jander
Wolof: Ndyanger

People Groups who speak Wolof: Lebou

Wolof, Lebou;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Wolof: Lebou

จำนวนประชากร: 3,215,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ