ภาษา We Western: Kaoro

ชื่อภาษา: We Western: Kaoro
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18257
ชื่อภาษา ISO: Wè Western [wec]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา We Western: Kaoro

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ We Western: Kaoro

Kaawlu
Kaoro
Kaowlu

พื้นที่ใช้ภาษา We Western: Kaoro

Côte d'Ivoire

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา We Western: Kaoro

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา We Western: Kaoro.

We Western
We Western: Nidrou

ข้อมูลเกี่ยวกับ We Western: Kaoro

จำนวนประชากร: 25,188

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ