ภาษา Wandala: Kirawa

ชื่อภาษา: Wandala: Kirawa
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18157
รหัสสำเนียงของ ROD: 18157
ชื่อภาษา ISO: Wandala [mfi]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wandala: Kirawa

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Hope Video - Mandara - (Mars Hill Productions)
The New Testament - Mandara - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Wandala: Kirawa

Kirawa

พื้นที่ใช้ภาษา Wandala: Kirawa

Cameroon
Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wandala: Kirawa

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Wandala: Kirawa.

Mandara
Mandera
Wandala: Gamargu
Wandala: Gwanje
Wandala: Jampalam
Wandala: Kamburwama
Wandala: Masfeima
Wandala: Mazagwa
Wandala: Ziogba

ข้อมูลเกี่ยวกับ Wandala: Kirawa

จำนวนประชากร: 5,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ