ภาษา Virgin Islands Creole English: Cruzan

ชื่อภาษา: Virgin Islands Creole English: Cruzan
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18056
รหัสสำเนียงของ ROD: 18056
ชื่อภาษา ISO: Virgin Islands Creole English [vic]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Virgin Islands Creole English: Cruzan

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Crucian Creole - (OneStory Partnership)

ชื่ออื่นสำหรับ Virgin Islands Creole English: Cruzan

Crucian Creole
Cruzan

พื้นที่ใช้ภาษา Virgin Islands Creole English: Cruzan

US Virgin Islands

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Virgin Islands Creole English: Cruzan

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Virgin Islands Creole English: Cruzan.

Virgin Islands Creole English
Virgin Islands Creole English: St. Maarten Creole

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ