ภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur

ชื่อภาษา: Varhadi-Nagpuri: Raipur
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18017
ชื่อภาษา ISO: Varhadi-Nagpuri [vah]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Varhadi-Nagpuri)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65043).

Meeting The Creator God (in Varhadi-Nagpuri)

(ดาวน์โหลด Meeting The Creator God MP3 ในภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65044).

พื้นที่ใช้ภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Varhadi-Nagpuri: Raipur.

Mathura
Varhadi-Nagpuri
Varhadi-Nagpuri: Brahmani
Varhadi-Nagpuri: Govari
Varhadi-Nagpuri: Jhadpi
Varhadi-Nagpuri: Kosti
Varhadi-Nagpuri: Kunban
Varhadi-Nagpuri: Kunbi
Varhadi-Nagpuri: Mahar

ข้อมูลเกี่ยวกับ Varhadi-Nagpuri: Raipur

จำนวนประชากร: 99,615