ภาษา Turkmen: Yomud

ชื่อภาษา: Turkmen: Yomud
ชื่อภาษา ISO: Turkmen [tuk]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17842
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Turkmen: Yomud

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Exodus, Numbers, Deut (Selections) (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Exodus, Numbers, Deut (Selections) MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75179).

Genesis 1:1 - 9:19 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Genesis 1:1 - 9:19 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75178).

Genesis 11:1 - Exodus 2:25 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Genesis 11:1 - Exodus 2:25 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75180).

Gospel Messages (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Gospel Messages MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80787).

Health Talks (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Health Talks MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (A75183).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A37130).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A37131).

John 1 - 7 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด John 1 - 7 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75185).

John 8 - 17 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด John 8 - 17 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75182).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78008).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78009).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78010).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78011).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78020).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78021).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78030).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78031).

Lost but Found (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Lost but Found MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03761).

Mark 14 - 16; John 18 - 21 (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด Mark 14 - 16; John 18 - 21 MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75181).

The Oneness of God (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด The Oneness of God MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75186).

พระคัมภีร์ - Luke, Matthew (in türkmençe [Turkmen])

(ดาวน์โหลด พระคัมภีร์ - Luke, Matthew MP3 ในภาษา Turkmen: Yomud) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A21191).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Turkmen - (The Jesus Film Project)
Ruth, Proverbs - Turkmen (Түркменче 2013) - (Institute for Bible Translations, Russia)
The Jesus Story (audiodrama) - Turkmen - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Turkmen - 2016 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Turkmen (Түркменче 2005) - (Institute for Bible Translations, Russia)
The Prophet's Story - Turkmen (türkmençe) - (The Prophets' Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Turkmen: Yomud

Yomud
Yomut

พื้นที่ใช้ภาษา Turkmen: Yomud

Iran
Turkmenistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Turkmen: Yomud

People Groups who speak Turkmen: Yomud

Turkmen;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Turkmen: Yomud

จำนวนประชากร: 6,400,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ