ภาษา Turkish: Rumelian

ชื่อภาษา: Turkish: Rumelian
ชื่อภาษา ISO: Turkish [tur]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17825
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Turkish: Rumelian

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A22991).

The Life of Christ (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด The Life of Christ MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A74751).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80449).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30140).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30141).

อธิษฐาน (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด อธิษฐาน MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A74747).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A17171).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20550).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A74753).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A74754).

พระคำแห่งชีวิต 5 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 5 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A80916).

พระคำแห่งชีวิต 6 (in Türkçe [Turkish])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 6 MP3 ในภาษา Turkish: Rumelian) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C37949).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Story Audiovisual - Turkish - (God's Story)
Hymns - Turkish - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Turkish - (The Jesus Film Project)
The Bible - Turkish - Türk Ses İncil - (Wordproject)
The Jesus Story (audiodrama) - Turkish - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Turkish - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Turkish - Bible League International - (Faith Comes By Hearing)
The Prophet's Story - Turkish - (The Prophets' Story)
The Way of Righteousness - Turkish - (Trans World Radio)
Thru the Bible Turkish Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Turkish - (Who Is God?)
Yücelik Kralı (King of Glory) - Turkish - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ Turkish: Rumelian

Rumelian

พื้นที่ใช้ภาษา Turkish: Rumelian

Bulgaria
Turkey
Uzbekistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Turkish: Rumelian

People Groups who speak Turkish: Rumelian

Balkan Gagauz Turkish, Yoruk; Cypriots, Turkish; Gajal, Gadzhal; Hemshin; Jew, Turkish; Kurd, Turkish-Speaking; Millet; Turk; Turk, Meskhetian;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Turkish: Rumelian

จำนวนประชากร: 61,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ