ภาษา Torres Strait Creole: Modern Langus

ชื่อภาษา: Torres Strait Creole: Modern Langus
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17607
ชื่อภาษา ISO: Torres Strait Creole [tcs]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Torres Strait Creole: Modern Langus

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible - Yumplatok - (Torres Strait Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Torres Strait Creole: Modern Langus

Modern Langus

พื้นที่ใช้ภาษา Torres Strait Creole: Modern Langus

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Torres Strait Creole: Modern Langus

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Torres Strait Creole: Modern Langus.

Torres Strait Creole: Ap-ne-ap
Torres Strait Creole: Yumpla Tok

ข้อมูลเกี่ยวกับ Torres Strait Creole: Modern Langus

จำนวนประชากร: 23,400

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ