ภาษา Torres Strait Creole: Ap-ne-ap

ชื่อภาษา: Torres Strait Creole: Ap-ne-ap
ชื่อภาษา ISO: Torres Strait Creole [tcs]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17606
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 17606

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Torres Strait Creole: Ap-ne-ap ผสมบ้าง

Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Torres Strait Creole: Ap-ne-ap (in English: Aboriginal)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible - Yumplatok - (Torres Strait Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Torres Strait Creole: Ap-ne-ap

Ap-ne-ap

พื้นที่ใช้ภาษา Torres Strait Creole: Ap-ne-ap

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Torres Strait Creole: Ap-ne-ap

People Groups who speak Torres Strait Creole: Ap-ne-ap

Torres Strait Islander;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Torres Strait Creole: Ap-ne-ap

จำนวนประชากร: 23,400

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ