ภาษา Tilung: Choskule

ชื่อภาษา: Tilung: Choskule
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17496
ชื่อภาษา ISO: Tilung [tij]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tilung: Choskule

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Tilung: Choskule

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tilung: Choskule

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tilung: Choskule.

Tilung
Tilung: Dorunkecha

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tilung: Choskule

จำนวนประชากร: 1,000