ภาษา Tidikelt Tamazight: Tit

ชื่อภาษา: Tidikelt Tamazight: Tit
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17472
ชื่อภาษา ISO: Tidikelt Tamazight [tia]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tidikelt Tamazight: Tit

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Tidikelt Tamazight: Tit

Algeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tidikelt Tamazight: Tit

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tidikelt Tamazight: Tit.

Tidikelt Tamazight
Tidikelt Tamazight: Tidikelt

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tidikelt Tamazight: Tit

จำนวนประชากร: 9,000