ภาษา Tidikelt Tamazight: Tidikelt

ชื่อภาษา: Tidikelt Tamazight: Tidikelt
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17471
ชื่อภาษา ISO: Tidikelt Tamazight [tia]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tidikelt Tamazight: Tidikelt

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Tidikelt Tamazight: Tidikelt

Algeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tidikelt Tamazight: Tidikelt

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tidikelt Tamazight: Tidikelt.

Tidikelt Tamazight
Tidikelt Tamazight: Tit

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tidikelt Tamazight: Tidikelt

จำนวนประชากร: 9,000