ภาษา Tidikelt Tamazight

ชื่อภาษา: Tidikelt Tamazight
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17470
ชื่อภาษา ISO: Tidikelt Tamazight [tia]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tidikelt Tamazight

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Tidikelt Tamazight

Algeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tidikelt Tamazight

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tidikelt Tamazight.

Tidikelt Tamazight: Tidikelt
Tidikelt Tamazight: Tit

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tidikelt Tamazight

จำนวนประชากร: 9,000