ภาษา Thangmi: Western Thami

ชื่อภาษา: Thangmi: Western Thami
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17430
ชื่อภาษา ISO: Thangmi [thf]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Thangmi: Western Thami

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Thangmi: Western Thami

Sindhupalchok
Western Thangmi

พื้นที่ใช้ภาษา Thangmi: Western Thami

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Thangmi: Western Thami

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Thangmi: Western Thami.

Thami
Thangmi: Eastern Thangmi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Thangmi: Western Thami

จำนวนประชากร: 14,400

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ