ภาษา ไทยใต้ มาเลย์

ชื่อภาษา: ไทยใต้ มาเลย์
ชื่อภาษา ISO: ไทยใต้ [sou]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17425
Language Scope: Unknown
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ไทยใต้ มาเลย์

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

The Book of James; Epistle to Ephesians (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด The Book of James; Epistle to Ephesians MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Previously titled 'Words of Life 10' (A78070).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A10920).

พระคำแห่งชีวิต 2, Believing in God (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2, Believing in God MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A27241).

พระคำแห่งชีวิต 3, Questions and Answers (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3, Questions and Answers MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C25790).

พระคำแห่งชีวิต 4, Jesus Died for Us (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4, Jesus Died for Us MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C25791).

พระคำแห่งชีวิต 5, Creation to Christ (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 5, Creation to Christ MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A78065).

พระคำแห่งชีวิต 6, Why Did Jesus Die? (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 6, Why Did Jesus Die? MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A78066).

พระคำแห่งชีวิต 7, Fear of Evil Spirits (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 7, Fear of Evil Spirits MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A78067).

พระคำแห่งชีวิต 8, Life of Christ 1 (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 8, Life of Christ 1 MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A78068).

พระคำแห่งชีวิต 9, Life of Christ 2 (in Thai, Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 9, Life of Christ 2 MP3 ในภาษา ไทยใต้ มาเลย์) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A78069).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Thai, Southern - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Thai Southern - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ ไทยใต้ มาเลย์

Tai Islam
Thai Malay
Thai, Southern: Thai Malay

พื้นที่ใช้ภาษา ไทยใต้ มาเลย์

Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ไทยใต้ มาเลย์

People Groups who speak ไทยใต้ มาเลย์

Thai Islam, Southern; Thai, Southern; Thai, Tak Bai;

ข้อมูลเกี่ยวกับ ไทยใต้ มาเลย์

จำนวนประชากร: 5,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ