ภาษา Tetun: Tetun Terik

ชื่อภาษา: Tetun: Tetun Terik
ชื่อภาษา ISO: Tetum [tet]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17403
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tetun: Tetun Terik

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Lia Di'ak [ข่าวประเสริฐ] (in Tetun)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tetun: Tetun Terik) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80994).

Markus 1 - 5 [Mark 1 - 5] (in Tetun)

(ดาวน์โหลด Mark 1 - 5 MP3 ในภาษา Tetun: Tetun Terik) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62401).

Markus 6:1 - 10:12 [Mark 6:1- 10:12] (in Tetun)

(ดาวน์โหลด Mark 6:1- 10:12 MP3 ในภาษา Tetun: Tetun Terik) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62402).

Markus 10:13 - 12 [Mark 10:13 - 12] (in Tetun)

(ดาวน์โหลด Mark 10:13 - 12 MP3 ในภาษา Tetun: Tetun Terik) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62403).

Markus 13 - 16 [Mark 13 - 16] (in Tetun)

(ดาวน์โหลด Mark 13 - 16 MP3 ในภาษา Tetun: Tetun Terik) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62404).

คำพยาน (in Tetun)

คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (C32760).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tetun Belu - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Tetun: Tetun Terik

Tetun Terik

พื้นที่ใช้ภาษา Tetun: Tetun Terik

Indonesia
Timor-Leste

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tetun: Tetun Terik

People Groups who speak Tetun: Tetun Terik

Tetum;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tetun: Tetun Terik

จำนวนประชากร: 450,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ