ภาษา Tagálog: Tanay-paete

ชื่อภาษา: Tagálog: Tanay-paete
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17036
ชื่อภาษา ISO: ภาษาตากาล็อก [tgl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tagálog: Tanay-paete

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

A Christian Life - dialogue (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด A Christian Life - dialogue MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63187).

ข่าวประเสริฐ (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A17170).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74730).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74731).

The Pearl of Great Price (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด The Pearl of Great Price MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V62880).

ชีวิตของพระเยซู (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A33880).

The Rich Fool (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด The Rich Fool MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V62879).

The Unmerciful Servant (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด The Unmerciful Servant MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V62878).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02860).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02861).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in Tagálog [Tagalog])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Tagálog: Tanay-paete) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02871).

ชื่ออื่นสำหรับ Tagálog: Tanay-paete

Tagalog: Tanay-paete
Tanay-paete

พื้นที่ใช้ภาษา Tagálog: Tanay-paete

Philippines

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tagálog: Tanay-paete

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tagálog: Tanay-paete.

ภาษาตากาล็อก
Tagalog: Bataan
Tagalog: Batangas
Tagalog: Bulacan
Tagalog: Lubang
Tagalog: Manila
Tagalog: Marinduque
Tagalog: Tayabas

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tagálog: Tanay-paete

จำนวนประชากร: 2,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ