ภาษา Tabassaran: South Tabasaran

ชื่อภาษา: Tabassaran: South Tabasaran
ชื่อภาษา ISO: Tabassaran [tab]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17007
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tabassaran: South Tabasaran

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา Tabassaran: South Tabasaran) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A37100).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 MP3 ในภาษา Tabassaran: South Tabasaran) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A37101).

Luke 1-9 (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด Luke 1-9 MP3 ในภาษา Tabassaran: South Tabasaran) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A78147).

Luke 10-21 (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด Luke 10-21 MP3 ในภาษา Tabassaran: South Tabasaran) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A78148).

Luke 22-24 (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด Luke 22-24 MP3 ในภาษา Tabassaran: South Tabasaran) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A78149).

How to Know God (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด How to Know God MP3 ในภาษา Tabassaran: South Tabasaran) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A28681).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tabassaran - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tabassaran - (The Jesus Film Project)
The Prophet's Story - Tabassaran (табасаран чiал) - (Create International)

ชื่ออื่นสำหรับ Tabassaran: South Tabasaran

South Tabasaran

พื้นที่ใช้ภาษา Tabassaran: South Tabasaran

Russia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tabassaran: South Tabasaran

People Groups who speak Tabassaran: South Tabasaran

Tabassarian;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tabassaran: South Tabasaran

จำนวนประชากร: 96,000