ภาษา Sudest: Pamela

ชื่อภาษา: Sudest: Pamela
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16920
ชื่อภาษา ISO: Sudest [tgo]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sudest: Pamela

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Sudest - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Sudest: Pamela

Pamela

พื้นที่ใช้ภาษา Sudest: Pamela

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sudest: Pamela

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Sudest: Pamela.

Sudest: Eastern Point
Sudest: Griffin Point
Sudest: Jelewaga
Vanatinae
Vanatinae: Rambuso

ข้อมูลเกี่ยวกับ Sudest: Pamela

จำนวนประชากร: 2,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ