ภาษา Cayubaba

ชื่อภาษา: Cayubaba
รหัสภาษา ISO: cyb
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1688
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Cayubaba

Cayubaba - Lost Sheep.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cayubaba

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Cayubaba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Cayubaba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Cayubaba

ชื่ออื่นสำหรับ Cayubaba

Cayuhuaba
Cayuvava
Cayuwaba

พื้นที่ใช้ภาษา Cayubaba

Bolivia

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cayubaba

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish

จำนวนประชากร: 22