ภาษา Hixkaryana

ชื่อภาษา: Hixkaryana
รหัสภาษา ISO: hix
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1670
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Hixkaryana

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hixkaryana

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-20

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-20 MP3 ในภาษา Hixkaryana) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65692).

ข่าวประเสริฐ 21-40

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 21-40 MP3 ในภาษา Hixkaryana) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65693).

เรื่อง of God

(ดาวน์โหลด เรื่อง of God MP3 ในภาษา Hixkaryana) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65694).

Toto Kom Yoknye Uro [เพลง - I bring people for Jesus]

(ดาวน์โหลด เพลง - I bring people for Jesus MP3 ในภาษา Hixkaryana) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63859).

Jesus Nasanàmno Ha [เพลง - Jesus is Risen]

(ดาวน์โหลด เพลง - Jesus is Risen MP3 ในภาษา Hixkaryana) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63860).

Teryehorye Twanotatxe [เพลง - Let Us Sing Joyfully]

(ดาวน์โหลด เพลง - Let Us Sing Joyfully MP3 ในภาษา Hixkaryana) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63861).

Khoryenkom Yexetxhàrà Yokarymatxho Onà 1 [เรื่อง of God 1]

(ดาวน์โหลด เรื่อง of God 1 MP3 ในภาษา Hixkaryana) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A63857).

Khoryenkom Yexetxhàrà Yokarymatxho Onà 2 [เรื่อง of God 2]

(ดาวน์โหลด เรื่อง of God 2 MP3 ในภาษา Hixkaryana) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A63858).

Oskarymano Ryetxahàrà Onà 1 [Story of Conversion (Part 1)]

(ดาวน์โหลด Story of Conversion (Part 1) MP3 ในภาษา Hixkaryana) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A63862).

Oskarymano Ryetxahàrà Onà 2 [Story of Conversion (Part 2)]

(ดาวน์โหลด Story of Conversion (Part 2) MP3 ในภาษา Hixkaryana) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A63899).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Hixkaryana - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Hixkaryána - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Hixkaryana

Hishkalyana
Hixkariana
Hixkaryána (ชื่อภาษา ISO)
Shereu
Sherewyana
Xeryewyana

พื้นที่ใช้ภาษา Hixkaryana

Brazil
Guyana

People Groups who speak Hixkaryana

Hixkariana;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Hixkaryana

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Wai-wai.

จำนวนประชากร: 700

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ