ภาษา Shona: Korekore

ชื่อภาษา: Shona: Korekore
ชื่อภาษา ISO: Shona [sna]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16637
Language Scope: Unknown
Language State: Needs Verification

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shona: Korekore

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Shona: Korekore) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A82295).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-45 (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-45 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A82315).

Kristu Mupenyu, Chikamu 1 + 2, Mufananidzo 1-32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1] (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63279).

Kristu Mupenyu, Chikamu 3 + 4: Mifananidzo 33-60 [ชีวิตของพระคริสต์ 2] (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 2 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63280).

ชีวิตของพระคริสต์ 46-78 (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 46-78 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A82316).

Kristu Mupenyu, Chikamu 5 + 6, Mifananidzo 61-96 [ชีวิตของพระคริสต์ 3] (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 3 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63281).

ชีวิตของพระคริสต์ 79-120 (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 79-120 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A82317).

Kristu Mupenyu, Chikamu 7 + 8, Mufananidzo 97-120 [ชีวิตของพระคริสต์ 4] (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 4 MP3 ในภาษา Shona: Korekore) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63282).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63167).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63168).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63169).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63170).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63171).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63172).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63173).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Shona: Korekore) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63174).

เพลง (in chiShona [Shona])

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Shona: Korekore) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A82311).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Shona - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Karanga - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Shona - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Shona - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Shona - 1949 Bible Society of Zimbabwe - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Shona - Holy Bible, Shona Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Shona - Union Shona - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Shona: Korekore

Goba
Gova
Gowa
Korekore
Korikori
Makorekore
Northern Shona
Shangwe
Wakorikori

พื้นที่ใช้ภาษา Shona: Korekore

Zambia
Zimbabwe

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shona: Korekore

People Groups who speak Shona: Korekore

Doma, Vadoma; Shona; Shona-Karanga; Shona-Korekore; Shona-Zezuru;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shona: Korekore

จำนวนประชากร: 7,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ