ภาษา Shipibo-Conibo: Pisquibo

ชื่อภาษา: Shipibo-Conibo: Pisquibo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16631
ชื่อภาษา ISO: Shipibo-Conibo [shp]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shipibo-Conibo: Pisquibo

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Shipibo-Conibo - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Shipibo-Conibo - (Scripture Earth)
The New Testament - Shipibo - 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Shipibo-Conibo: Pisquibo

Pisquibo

พื้นที่ใช้ภาษา Shipibo-Conibo: Pisquibo

Peru

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shipibo-Conibo: Pisquibo

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Shipibo-Conibo: Pisquibo.

Shipibo-Conibo
Shipibo-Conibo: Conibo
Shipibo-Conibo: Shetebo
Shipibo-Conibo: Shipibo del Madre de Dios

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shipibo-Conibo: Pisquibo

จำนวนประชากร: 30,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ