ภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

ชื่อภาษา: Shina, Kohistani: Jalkoti
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16623
ชื่อภาษา ISO: Kohistani Shina [plk]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti.

Kohistani: Palasi
Shina, Kohistani
Shina, Kohistani: Kolai

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shina, Kohistani: Jalkoti

จำนวนประชากร: 200,000