ภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

ชื่อภาษา: Shina, Kohistani: Jalkoti
ชื่อภาษา ISO: Kohistani Shina [plk]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16623
Language Scope: Unknown
Language State: Extinct
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ KOHISTANI: Patan (in Kohistani: Palasi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ KOHISTANI: Patan MP3 ในภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A09511).

ชื่ออื่นสำหรับ Shina, Kohistani: Jalkoti

Jalkot
Jalkoti

พื้นที่ใช้ภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shina, Kohistani: Jalkoti

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shina, Kohistani: Jalkoti

จำนวนประชากร: 200,000