ภาษา Shina, Kohistani

ชื่อภาษา: Shina, Kohistani
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16622
รหัสสำเนียงของ ROD: 16622
ชื่อภาษา ISO: Kohistani Shina [plk]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shina, Kohistani

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Shina, Kohistani

Kohistani
Kohistyo
Palasi-Kohistani

พื้นที่ใช้ภาษา Shina, Kohistani

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shina, Kohistani

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Shina, Kohistani.

Kohistani: Palasi
Shina, Kohistani: Jalkoti
Shina, Kohistani: Kolai

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shina, Kohistani

จำนวนประชากร: 200,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shina, Kohistani

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ