ภาษา Shina, Kohistani

ชื่อภาษา: Shina, Kohistani
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16622
รหัสสำเนียงของ ROD: 16622
ชื่อภาษา ISO: Kohistani Shina [plk]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shina, Kohistani

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Shina, Kohistani

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shina, Kohistani

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Shina, Kohistani.

Kohistani: Palasi
Shina, Kohistani: Jalkoti
Shina, Kohistani: Kolai

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shina, Kohistani

จำนวนประชากร: 200,000