ภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

ชื่อภาษา: Senoufo, Mamara: Kle Noehmo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16520
ชื่อภาษา ISO: Mamara Senoufo [myk]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Minianka - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Miniyanka - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

Kle Noehmõ
Senoufo, Mamara: Kle Noehmõ

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

Mali

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

มี 11 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo.

Mianka, Baramba
Mianka: Dioundiou
Mianka: Yorosso
Senoufo, Mamara: Bajii
Senoufo, Mamara: Koloo
Senoufo, Mamara: Kujaa
Senoufo, Mamara: Mijuu
Senoufo, Mamara: Nafaa
Senoufo, Mamara: Nejuu
Senoufo, Mamara: Soghoo
Senoufo, Mamara: Suoo

ข้อมูลเกี่ยวกับ Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

จำนวนประชากร: 500,000

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น