ภาษา Nambikuara: Sarare

ชื่อภาษา: Nambikuara: Sarare
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16342
รหัสสำเนียงของ ROD: 16342
ชื่อภาษา ISO: Southern Nambikuára [nab]

ตัวอย่างภาษา Nambikuara: Sarare

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nambikuara: Sarare

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1 MP3 ในภาษา Nambikuara: Sarare) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65283).

ข่าวประเสริฐ 2

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 2 MP3 ในภาษา Nambikuara: Sarare) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65284).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nambikuara, Southern - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Nambikuara: Sarare

Sarare

พื้นที่ใช้ภาษา Nambikuara: Sarare

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nambikuara: Sarare

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nambikuara: Sarare.

Nambijuara: Halotesu
Nambikuara, Southern: Alatesu
Nambikuara, Southern: Galera
Nambikuara, Southern: Hahaintesu
Nambikuara, Southern: Khithaulhu
Nambikuara, Southern: Waikisu
Nambikuara, Southern: Wasusu
Nambikwara

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nambikuara: Sarare

ข้อมูลอื่นๆ: People_Bilingual.

จำนวนประชากร: 150