ภาษา Rengao: Western Rengao

ชื่อภาษา: Rengao: Western Rengao
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15975
ชื่อภาษา ISO: Rengao [ren]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rengao: Western Rengao

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Rengao: Western Rengao

Western Rengao

พื้นที่ใช้ภาษา Rengao: Western Rengao

Vietnam

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Rengao: Western Rengao

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Rengao: Western Rengao.

Rengao: Bahnar-rengao
Rengao: Sedang-rengao
Rongao

People Groups who speak Rengao: Western Rengao

Rengao;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Rengao: Western Rengao

จำนวนประชากร: 15,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ