ภาษา Rawang: Hpungsi

ชื่อภาษา: Rawang: Hpungsi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15948
ชื่อภาษา ISO: Rawang [raw]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rawang: Hpungsi

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Rawang - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Rawang - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Rvwang - Rawang Bible Committee - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Rawang: Hpungsi

Hpungsi

พื้นที่ใช้ภาษา Rawang: Hpungsi

Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Rawang: Hpungsi

มี 22 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Rawang: Hpungsi.

Rawang
Rawang: Agu
Rawang: Changgong
Rawang: Daru Zewang
Rawang: Dingra
Rawang: Ganung
Rawang: Htiselwang
Rawang: Krangku
Rawang: Kunlang
Rawang: Kwinpang
Rawang: Lungmi
Rawang: Masang
Rawang: Matwanly
Rawang: Mutwang
Rawang: Reninti-Ladagong
Rawang: Serhta
Rawang: Serwang
Rawang: Tangsarr
Rawang: Thrung
Rawang: Wadamkong
Rawang: Wahke
Rawang: Zithung

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ